Tämä sivusto käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita toimiakseen odotetulla tavalla (esim. ylläpitääkseen yhteyttäsi).

Yhdessä teemme ihmeitä

Yhdessä teemme ihmeitä! Tuetaan yhdessä Suomen lapsia ja nuoria, lastenklinikoita, kehitys- ja tutkimus- ja mielenterveystyötä, sekä parannetaan pienten potilaiden viihtyvyyttä.

Lastenklinikoiden Kummit ry

Lastenklinikoiden Kummit ry on 1993 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, joka tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa, kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana. Viime vuosina yhdistys on tukenut merkittävin panoksin myös lasten ja nuorten mielenterveystyötä. Koko toimiaikanaan Lastenklinikoiden Kummit ry on tehnyt lahjoituksia n. 40 miljoonan euron edestä. Suurin osa hoidosta kustannetaan yhteiskunnan varoin nyt ja myös tulevaisuudessa. Lahjoitusvarojen avulla pystytään kuitenkin tarjoamaan enemmän, sillä esimerkiksi paremmilla laitteilla voidaan antaa uudenaikaisempaa ja tehokkaampaa hoitoa potilaille. Lahjoitusrahoja ei käytetä sairaaloiden perustoimintaan eikä vakituisen henkilökunnan palkkaamiseen. Kummien lahjoitusvaroista ei myöskään jaeta sairaala- /osastokohtaisia määrärahoja, vaan ne sijoitetaan vain tarvejonossa olevien hoitolaitteiden hankintaan tai johonkin seuraavista kohteista: tutkimustyö, lasten ja nuorten mielenterveystyö tai potilaiden viihtyvyys. Lahjoittajat voivat siis halutessaan valita mille sektorille ja lastenklinikalle tuki kohdistetaan.